W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce


tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl


NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360


Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce


tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl


NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360


Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 431
Kierownictwo urzędu 133
Godziny pracy 68
Numery kont bankowych 67
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 49
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 44
Marta Baran 43
Ewa Piekarska 34
Stanisław Żygłowicz 34
Agnieszka Giebułtowska 33
Beata Bajorek 33
Informacja Burmistrza Kołaczyc 33
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 32
Koordynator ds. dostępności 31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH 180031 31
Elżbieta Rączka 29
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 29
Wiesław Jedziniak 28
Małgorzata Skicka 27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.136 dot. Postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 27
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 27
Informacja 26
Katarzyna Gustek 25
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 25
Zofia Śliż 25
Halina Malawska 24
Marcin Makara 24
Informacja 22
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 22
Tomasz Kaleta 22
Janina Hendzel 21
Małgorzata Salacha 21
Danuta Pachana 20
Jerzy Sypień 20
Magdalena Podlasek 20
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 20
Informacja Burmistrza Kołaczyc 19
Informacja Burmistrza Kołaczyc 19
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - rozpatrywanie petycji 19
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - udostępnianie informacji publicznej 18
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 18
Maria Dziok 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego 18
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 17
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wybory ławników 17
Informacja 16
Klauzula Informacyjna dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. projektu „Planu Działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym. 15
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia na lokalizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Dankówki” 14
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z zadań z zakresu gospodarki odpadami 14
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 62
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 57
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 27
Sowina 27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 26
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 25
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 25
Nawsie Kołaczyckie 24
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 23
Lublica 22
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 22
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 21
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 21
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 21
Bieździadka 20
Miasto Kołaczyce 20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 20
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 20
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 20
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 19
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 19
Bieździedza 18
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 18
Krajowice 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 18
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 18
Sieklówka 18
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 18
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 17
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku 17
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 17
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 16
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek nr: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 16
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego 16
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 14
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 14
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 14
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 11
Obwieszczenie o postanowieniu nie uzgadniającym projekt decyzji 10
Uchwała Nr 6/28/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 8
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 202
Adam Kmiecik 66
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 29
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja VIII 2018-2023 76
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 63
Magdalena Stasiowska 48
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 41
Andrzej Maziarz 37
Edward Zbylut 32
Rafał Reczek 31
Aleksander Śliż 30
Kazimierz Iwanicki 29
Tomasz Namysł 29
Elżbieta Bronowicz 27
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 26
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 25
Piotr Dziędzioł 24
Artur Garstka 22
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 22
Paweł Zemrys 22
Piotr Gozdecki 22
Rozalia Damas 22
Stanisław Rogaczewski 21
Józef Hendzel 20
Komisja Rewizyjna 19
Krzysztof Kluzowicz 18
Stanisław Bigos 18
Teresa Czernicka 18
Kazimierz Barański 17
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 16
Stanisław Uryniak 16
Stanisław Dunaj 15
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 2
Statystyki strony Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 99
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 96
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 45
OŚS.426.1.2021 39
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 37
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 35
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 33
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 32
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 28
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 26
działka 259 24
OŚS.426.1.2020 24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 24
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 22
działka 730 21
działka 259 19
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 17
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 16
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 7
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 5
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 4
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Jednostki Organizacyjne 231