W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1377
Kierownictwo urzędu 373
Adam Kmiecik 251
Godziny pracy 201
Numery kont bankowych 191
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach 151
Stanisław Żygłowicz 142
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 134
Marta Liber 125
Ewa Piekarska 104
Agnieszka Giebułtowska 102
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 100
Elżbieta Rączka 88
Marcin Makara 84
Beata Bajorek 82
Małgorzata Skicka 78
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 78
Tomasz Kaleta 77
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 76
Danuta Pachana 74
Koordynator ds. dostępności 72
Katarzyna Gustek 70
Wiesław Jedziniak 69
Informacja PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Rogowiec” zlokalizowanego w obrębie części dz. nr 22, 25 i 26 obręb Kołaczyce 67
Zofia Śliż 67
Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie 66
Informacja Burmistrza Kołaczyc 65
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 62
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 62
Jerzy Sypień 60
Informacja 59
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.136 dot. Postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 57
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH 180031 55
Małgorzata Salacha 54
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 2 lipca 2021 r. 53
Maria Dziok 53
Halina Malawska 52
Magdalena Podlasek 49
Janina Hendzel 48
Informacja 47
Informacja 46
Informacja Burmistrza Kołaczyc 46
Informacja Burmistrza Kołaczyc 46
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 46
Informacja Burmistrza Kołaczyc 45
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 44
Piotr Wojnarowicz 44
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 43
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 170
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 135
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 100
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 95
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 93
Sowina 91
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 76
Bieździedza 74
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 67
Lublica 67
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 66
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2021 65
Bieździadka 63
Krajowice 62
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 57
Nawsie Kołaczyckie 57
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 57
Sieklówka 57
Miasto Kołaczyce 56
Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 53
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 53
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 51
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 51
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 49
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 48
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 47
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek nr: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 45
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 45
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 44
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 43
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 43
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 42
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 41
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 40
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 40
Lokalizacja i historia 39
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku 39
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 38
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego 37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 37
Uchwała Nr 6/28/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 36
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 568
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 58
Petycja Szulc-Efekt - utworzenie odrębnej strony WWW 33
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja VIII 2018-2023 251
Magdalena Stasiowska 105
Aleksander Śliż 102
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 99
Andrzej Maziarz 98
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 94
Edward Zbylut 92
Tomasz Namysł 81
Piotr Gozdecki 78
Kazimierz Iwanicki 70
Elżbieta Bronowicz 68
Rafał Reczek 68
Stanisław Rogaczewski 64
Józef Hendzel 63
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 63
Paweł Zemrys 60
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 59
Komisja Rewizyjna 59
Piotr Dziędzioł 58
Rozalia Damas 57
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 56
Artur Garstka 54
Radni 49
Stanisław Bigos 45
Krzysztof Kluzowicz 42
Kazimierz Barański 41
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 39
Stanisław Uryniak 38
Teresa Czernicka 38
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach 36
Stanisław Dunaj 35
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 26
Adam Iwanicki 22
Statystyki strony Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 298
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 128
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 81
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 77
OŚS.426.1.2021 69
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 68
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 66
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 61
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 56
OŚS.426.1.2020 53
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 49
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 49
działka 730 46
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 45
działka 259 43
działka 259 40
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 38
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (droga) 37
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka - park 37
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (przystanek) 26
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 24
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 23
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (park) 22
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 19
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołaczyce 827