W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 886
Kierownictwo urzędu 235
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach 114
Godziny pracy 111
Numery kont bankowych 106
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 79
Marta Baran 77
Ewa Piekarska 68
Stanisław Żygłowicz 65
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 65
Elżbieta Rączka 61
Agnieszka Giebułtowska 59
Beata Bajorek 59
Małgorzata Skicka 52
Marcin Makara 51
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 51
Koordynator ds. dostępności 50
Informacja Burmistrza Kołaczyc 49
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 48
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 46
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH 180031 45
Wiesław Jedziniak 44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie 44
Danuta Pachana 43
Informacja 43
Tomasz Kaleta 43
Katarzyna Gustek 42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.136 dot. Postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 42
Zofia Śliż 41
Jerzy Sypień 39
Halina Malawska 38
Małgorzata Salacha 38
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 38
Maria Dziok 36
Informacja 35
Janina Hendzel 34
Informacja Burmistrza Kołaczyc 33
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 33
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 33
Informacja 32
Magdalena Podlasek 32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. projektu „Planu Działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym. 32
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 32
Informacja Burmistrza Kołaczyc 31
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia na lokalizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Dankówki” 30
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego 30
Informacja Burmistrza Kołaczyc 29
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - rozpatrywanie petycji 28
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 105
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 104
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 68
Sowina 58
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 52
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 51
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 51
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 46
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 42
Lublica 42
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 40
Bieździedza 40
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 38
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 38
Nawsie Kołaczyckie 37
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 37
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 37
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 36
Krajowice 36
Miasto Kołaczyce 36
Bieździadka 35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 35
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 35
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 34
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 34
Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 34
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 33
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek nr: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 32
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 31
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 31
Sieklówka 30
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce 30
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 29
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku 29
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina 28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 28
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 28
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego 27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 27
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 25
Uchwała Nr 6/28/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 24
Uchwała Nr 6/27/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2021 rok 23
Obwieszczenie o postanowieniu nie uzgadniającym projekt decyzji 21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 21
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 400
Adam Kmiecik 131
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 47
Petycja Szulc-Efekt - utworzenie odrębnej strony WWW 15
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja VIII 2018-2023 168
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 87
Magdalena Stasiowska 68
Andrzej Maziarz 67
Edward Zbylut 61
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 60
Aleksander Śliż 55
Tomasz Namysł 51
Kazimierz Iwanicki 47
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 46
Piotr Gozdecki 46
Rafał Reczek 45
Elżbieta Bronowicz 43
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 41
Paweł Zemrys 41
Stanisław Rogaczewski 40
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 39
Artur Garstka 38
Komisja Rewizyjna 37
Piotr Dziędzioł 36
Rozalia Damas 35
Józef Hendzel 33
Krzysztof Kluzowicz 33
Kazimierz Barański 30
Teresa Czernicka 28
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 27
Stanisław Bigos 27
Stanisław Uryniak 26
Stanisław Dunaj 24
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 18
Statystyki strony Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 231
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 118
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 67
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 66
OŚS.426.1.2021 57
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 56
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 53
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 52
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 44
OŚS.426.1.2020 44
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 44
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 38
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 36
działka 730 34
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 32
działka 259 31
działka 259 31
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 30
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (droga) 26
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka - park 26
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (przystanek) 17
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 17
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 16
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 14
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (park) 4
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołaczyce 576