W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wybory ławników

Burmistrz Kołaczyc
38-213 Kołaczyce
ul. Rynek 1
tel./fax 13 446 02 49 /13 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl


 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - wybory ławnikówW celu przeprowadzeniu przez Radę Miejską w Kołaczycach naboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Rejonowego w Jaśle, w tym zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika sądowego od Komendanta Wojewódzkiego Policji, Rada Miejska w  Kołaczycach jako Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Burmistrz Kołaczyc wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego lub mailowo:iod@kolaczyce.itl.pl.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek ciążący na Administratorze w związku z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych, nie będzie mogła/mógł Pani/Pan brać udziału w naborze ławników.

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W szczególności są to: radni Rady Miejskiej w Kołaczycach, Sąd Okręgowy w Krośnie, Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Jaśle, Komendant Wojewódzki Policji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Rada Miejska w Kołaczycach, która dokonała wyboru ławników, przesyła listę ławników wraz ze złożonymi dokumentami prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Dokumenty kandydata, który nie został wybrany na ławnika, są mu zwracane w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów lub podlegają zniszczeniu w terminie 90 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  – na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
     

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane