W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - rozpatrywanie petycji

W celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji, Burmistrz Kołaczyc jako Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek ciążący na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie wniesionej przez Panią/Pana petycji bez rozpoznania.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Jeśli osoba składająca petycję wyrazi na to zgodę to jej imię i nazwisko zostanie opublikowane wraz z petycją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.kolaczyce.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej petycji, a następnie, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  – na podstawie art. 16 RODO,
prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – na podstawie art. 18 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Burmistrz Kołaczyc wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego lub mailowo:iod@kolaczyce.itl.pl.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane